یکی از نواوری های برجسته شرکت استار صنعت گیج دیجیتال می باشد که در رسته خود محصولی تک و بی همتا بشمار می رود.

این گیج قابلیت نمایش بر مبنای بار را دارا بوده که از 0 تا 300 بار را نمایش می دهد .