مدل

 SE:E100

سازگار با نوع سوخت رسانی 

 انژکتوری

 تعداد  سیلندر قابل پوشش

چهار سیلندر

 نوع سوکت

 پرایدی

 

 

 

 مدل

 SE:E102

 سازگار با نوع سوخت رسانی

انژکتوری

 تعداد سیلندر قابل پوشش

 چهار سیلندر

 نوع سوکت

 زیمنس
ساژم
سوکت ژاپنی

قابلیت ها نصب اسان عدم نیاز به دسته سیم

  https://australianpharmall.com/cialis-australia/

 

 

 مدل

 SE:E101

  سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوری

تعداد  سیلندر قابل پوشش

چهار سیلندر

نوع سوکت

 زیمنس
ساژم
سوکت ژاپنی

 

  https://enlignepharmacie.com/