مدل

 SE:2050

سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوری

سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

نوع گیج قابل نصب

 عقربه ای

امکانات جانبی (دارای امولاتور داخلی)

  https://edpharmacie.fr/

 

 

 مدل

SE:319

 سازگاری با نوع سوخت رسانی

انژکتوری

سوخت های قابل پشتیبانی 

CNG/بنزین

 نوع گیج قابل نصب

 گیج عقربه ای

 

 مدل

SE:333

سازگاری با نوع سوخت رسانی 

 انژکتوری

 سوخت های قابل پشتیبانی

 LPG/بنزین

نوع گیج قابل نصب

 گیج ال پی جی