مدل

 SE:2050

سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوری

سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

نوع گیج قابل نصب

 عقربه ای

امکانات جانبی (دارای امولاتور داخلی)

  https://edpharmacie.fr/