وبلاگ

— نگاهی به صنعت CNG

 

گاز طبیعی فشرده شدهCompressed Natural Gas که به صورت اختصاری CNG خوانده می‌شود نوعی سوخت فسیلی است که به عنوان جانشینی با آلایندگی کمتر برای سایر سوختهای فسیلی نظیر بنزین و گازوییل در نظر گرفته می‌شود. CNG با فشردن گاز طبیعی (۷۰ تا ۹۸ درصد متان) بدست می‌آید و جهت مصرف به عنوان سوخت در مخازن کروی بسیار سخت نگهداری و عرضه می‌شود.

کروی بودن این مخزن‌ها سبب تقسیم فشار گاز به طور مساوی بین دیواره‌های مخزن می‌شود، که این خود ایمنی بالایی رادر نگهداری حجم بالایی از CNG در مخازن ممکن می‌کند.

بدون نظر

ارسال دیدگاه